2:18

נועה לונה for Shaya Megides Video Testimonials

January 22, 2024

Video Transcript


Speaker: נועה לונה, Yoga teacher

Could you describe a time that Shaya helped you? תאר.י בבקשה רגע ספציפי או סיטואציה ספציפית ששיה עזרה לך במיוחד

נועה לונה: Um, the.

How would you describe Shaya Megides in three words? איך היית מתאר.ת את שיה ב3 מילים?

נועה לונה: Wow. Say.

what did you wanted to get from this process and what did you actually got? מה ציפית לקבל מהתהליך (למה נכנסת לתהליך הזה) ומה קיבלת בסוף?

נועה לונה: Uh.

What would you say to someone that consider working with Shaya? מה היית אומר.ת ללקוחה שחושבת להתאמן אצל שיה?

נועה לונה: Um.Produced with Vocal Video